Miami Beach Police Department, Florida https://www.scalepd.com/apps/photos/ Miami Beach Police Department, Florida MIAMI BEACH POLICE DEPARTMENT MIAMI BEACH POLICE DEPARTMENT, Location: SE FLORIDA (Dade County)... 1/24 Scale Replica https://www.scalepd.com/apps/photos/photo?photoID=146100485 146100485 MIAMI BEACH POLICE DEPARTMENT MIAMI BEACH POLICE DEPARTMENT, Location: SE FLORIDA (Dade County)... 1/24 Scale Replica https://www.scalepd.com/apps/photos/photo?photoID=146100486 146100486 MIAMI BEACH POLICE DEPARTMENT MIAMI BEACH POLICE DEPARTMENT, Location: SE FLORIDA (Dade County)... 1/24 Scale Replica https://www.scalepd.com/apps/photos/photo?photoID=146100487 146100487 MIAMI BEACH POLICE DEPARTMENT MIAMI BEACH POLICE DEPARTMENT, Location: SE FLORIDA (Dade County)... 1/24 Scale Replica https://www.scalepd.com/apps/photos/photo?photoID=146100488 146100488 MIAMI BEACH POLICE DEPARTMENT MIAMI BEACH POLICE DEPARTMENT, Location: SE FLORIDA (Dade County)... 1/24 Scale Replica https://www.scalepd.com/apps/photos/photo?photoID=146100489 146100489