Miami Gardens Police Department, FL https://www.scalepd.com/apps/photos/ Miami Gardens Police Department, FL MIAMI GARDENS POLICE DEPARTMENT, FL MIAMI GARDENS POLICE DEPARTMENT, Location: SE FLORIDA (Dade County)... 1/24 Scale Replica https://www.scalepd.com/apps/photos/photo?photoID=160741154 160741154 MIAMI GARDENS POLICE DEPARTMENT, FL MIAMI GARDENS POLICE DEPARTMENT, Location: SE FLORIDA (Dade County)... 1/24 Scale Replica https://www.scalepd.com/apps/photos/photo?photoID=160741155 160741155 MIAMI GARDENS POLICE DEPARTMENT, FL MIAMI GARDENS POLICE DEPARTMENT, Location: SE FLORIDA (Dade County)... 1/24 Scale Replica https://www.scalepd.com/apps/photos/photo?photoID=160741156 160741156 MIAMI GARDENS POLICE DEPARTMENT, FL MIAMI GARDENS POLICE DEPARTMENT, Location: SE FLORIDA (Dade County)... 1/24 Scale Replica https://www.scalepd.com/apps/photos/photo?photoID=160741157 160741157 MIAMI GARDENS POLICE DEPARTMENT, FL MIAMI GARDENS POLICE DEPARTMENT, Location: SE FLORIDA (Dade County)... 1/24 Scale Replica https://www.scalepd.com/apps/photos/photo?photoID=160741158 160741158 MIAMI GARDENS POLICE DEPARTMENT, FL MIAMI GARDENS POLICE DEPARTMENT, Location: SE FLORIDA (Dade County)... 1/24 Scale Replica https://www.scalepd.com/apps/photos/photo?photoID=160741159 160741159